vineri, 15 mai 2009

informatii lb. romani

Te trais, mirro anav si Mihai "Shoby" Draica, beśav anθ-o Bucuresti thaj kerav bodypiercing anθar o berś 1999, kana agordĭem o colegio vaś i medikaloni asistenca, thaj othar зanav me te kerav buti e suveanca thaj e medikalone instrumentură. Lem kotor butenθar televiziatar emisiunură: Stirile ProTv, Profashion - PRO TV, Viata in direct - B1TV, Oala sub presiune (kaj thovdem jek slag anθo direkto), Ne vedem la TVR (diklăs-amen k-o TVR), thaj dem duma anθar e reviste( liloră) 20 ani - iunie 2002 si Allgemeine Zeitung - noiembrie 2007.
I vuзi:

Kerav buti jekhe suveça numa jekh var, nevo, savo ći naklăs lesqo vaht, dezinfekt o than e iodosa, anglal thaj palal uзarav le pensetea e alkolosa izopropilik 99,6 gradea thaj ćoav len anθ-o sterilizatoro te kiravel pen k-o 200 - 250 C.

E slaga kosoav len e alkolosa izopropilik 99,6 gradea.

I Anestezia
Kerav e thanesqi anestezia,e ksilinasa inзektabilo vi lidokainasa spray depindil e thanesθar (anθar e slaga anθ-o nakh, o kan vi i bov ći kerav anestezia.)

O Vaht e bukăqo:

Depindil e thanesθar kaj thoav i slag - generaloneste 10 secundură palal so i anestezia kerdes pesqi buti

E Thana:

Thoav slaga anθ-o oriso thane korposqo, tha' phenav lenqe anglal – si thana save daśtilpes te na kamel i zlaga.

I Programare:

Kamelpes i programarea te avel kerdi p-o telefono jeke geseça anglal, kaś-te зanav exacto kana uзarav le instrumentură.

E keresqe regulă:

O maj terno kliento te avel lesqe 18 berśa, kana si maj terno trebal te avel e dadeça, e daça

E зene save si mate, drogime na daśtil te avel mirre klientură

Rugiv tumen te na aven maj but trine зenenθar – o than si tikno

O vaht e bukiaqo:

Anθ-o fiesavo dives e kurkesqo, mirri buti malavel ka-o 10 thaj agorděl ka-o18.00.


Kontact 0722301215

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu